ฟิลิปปินส์ 2 ส่องเมนูอาหารจากกองขยะของชุมชนแออัดฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์ ถือว่าเป็นประเทศที่มีความเลื่อมล้ำทางสังคมสูง ทำให้มีผู้คนยากไร้ในชุมชนแออัดมากกว่า 4 ล้านครัวเรือน ซึ่งความยากไร้ของผู้คนที่อยู่ในชุมชนแออัดนั้น ทำให้การซื้อ อาหาร หรือการเลือกทานอาหารที่มีราคาถูก ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของคนในชุมชนแออัดเช่นนี้ โดยไม่คำนึงถึงคุณประโยชน์มากมาย เพียงแค่เป็นอาหารที่มีราคาถูกและอิ่มท้องเท่านั้นพอ และนั่นจึงทำให้ในชุมชนแออัดได้เกิดเมนูอาหารที่นำเศษอาหารจากกองขยะมาประกอบอาหารที่ชื่อว่า ปั๊กปั๊ก ส่องเมนู อาหาร จากกองขยะของฟิลิปปินส์ สำหรับเมนูอาหารที่ชื่อว่า ปั๊กปั๊ก (Pag-Pag) นั้น เป็นเมนูอาหารที่ได้นำวัตถุดิบหลักอย่าง กระดูกไก่ติดเนื้อ มาทำเป็นอาหารประจำชุมชนแออัดแห่งนี้ ที่มีราคาถูกแสนถูกและยังอิ่มท้องอีกด้วย ซึ่งที่มาของเหล่ากระดูกไก่ติดเนื้อเล็กน้อยนั้น ได้มาจากกองขยะ หรือกองเศษอาหารจากร้านไก่ทอดฟาสต์ฟู้ดทั่วไปภายนอกชุมชน โดยที่เหล่ากระดูกไก่ทั้งหลายนั้น จะมีเนื้อติดอยู่เล็กน้อย ซึ่งมาจากการทานเหลือของผู้คนที่ได้ไปทานร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนั่นเอง เมื่อหมดวันทางร้านอาหารจะนำเศษกระดูกไก่เหล่านี้ ส่งขายให้กับชุมชนแออัดในราคาที่แสนถูกอีกทอดนึง เมื่อทางชุมชนแออันในฟิลิปปินส์ ได้ซื้อเศษอาหารจากกองขยะอย่าง กระดูกไก่มาแล้วนั้น พวกเขาต้องทำการแยกเศษอาหารที่คิดว่ายังไม่เน่าเสีย และสามารถนำไปประกอบเป็นเมนูอาหารต่อไปได้ โดยการคัดแยะนั้นจะใช้วิธีการดม และชิมนั่นเอง เมื่อคัดแยกเศษอาหารอย่าง กระดูกไก่ที่มีเนื้อติดอยู่เล็กน้อยเรียบร้อยแล้วนั้น ทางร้านอาหารภายในชุมชนแออัด จะนำมาล้างทำความสะอาด และนำไปผัด ปรุงรส จนได้เป็นเมนูอาหารที่ชื่อว่า ปั๊กปั๊ก ออกมานั่นเอง ถึงแม้ว่าในความเป็นจริง ผู้คนในชุมชนแออัดที่ฟิลิปปินส์จะไม่ได้อยากทานเมนูอาหารที่ชื่อว่า ปั๊กปั๊ก มากน้อยเพียงใด แต่พวกเขาก็ไม่สามารถเลือกทานอาหารแบบอื่นได้มากนัก เนื่องจากความยากไร้ …