ผัดกะเพราปลอดภัย ผัดกะเพราปลอดภัย ด้วยซอสปรับสมดุลไขมัน ที่ดีมาก ๆ ต่อสุขภาพของคุณ

            ผัดกะเพราปลอดภัย อาหารยอดนิยมที่คุ้นลิ้นคนไทยและต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทย โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นก็คือ ผัดกะเพรา แต่มีประเด็นที่น่าสนใจคือ เมนูผัดกะเพราก็เช่นเดียวกับอาหารผัดอื่น ๆ ที่ทำให้เสี่ยงต่อสุขภาพของคุณถ้าไม่ใส่ใจรายละเอียดของเครื่องปรุง โดยเฉพาะน้ำมันที่เลือกใช้ เนื่องจากการรับไขมันจากน้ำมันที่มีกรดไขมันชนิดอิ่มตัว ได้แก่ เนื้อติดมัน เนย น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว จะทำให้คุณเสี่ยงต่อโรคมากกว่าน้ำมันที่มีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเป็นส่วนประกอบ ซึ่งได้แก่ น้ำมันมะกอก น้ำมันงา น้ำมันดอกคำฝอย น้ำมันถั่วเหลือง  น้ำมันข้าวโพด น้ำมันทานตะวัน ถั่วและเมล็ดพืชต่าง ๆ ผัดกะเพราปลอดภัย ที่ใช้สูตรซอสปรับสมดุลไขมันโอเมก้า ทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องเสี่ยงต่อการได้รับไขมันมากจนเกินไป             เพื่อเป็นตัวช่วยคุณพ่อครัวแม่ครัวหรือพ่อบ้านแม่บ้านที่มีผัดกะเพราเป็นอาหารจานเก่ง คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร.สุกฤต  ศิริขวัญพงศ์ จากภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จึงคิดสูตรซอสปรับสมดุลไขมันโอเมก้าสำหรับเมนูผัดกะเพราขึ้นมา เพื่อให้การผัดแต่ละครั้งไม่ทำให้ผู้บริโภคต้องเสี่ยงต่อการได้รับไขมันชนิดหนึ่งชนิดใดมากเกินไปนั่นเอง เพราะแม้ไขมันจะมีความจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ คือ เสริมสร้างเซลล์ให้เจริญเติบโต เป็นแหล่งพลังงาน ให้ความอบอุ่น ช่วยในการดูดซึมสารต่างๆ และผลิตฮอร์โมนด้วย แต่ถ้าเราได้รับไขมันมากเกินไปก็ก่อผลเสียต่อสุขภาพ                  อย่างกรดไขมันโอเมก้า 6 และ โอเมก้า 3 เป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว ซึ่งถือว่าเป็นชนิดดี …