การบริโภคอาหาร การบริโภคอาหาร กับวิวัฒนาการของคนไทย ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมตลอดเวลาที่ผ่านมา

การบริโภคอาหาร ของคนไทยมีมาแล้วช้านาน ซึ่งนับตั้งแต่อดีตคนไทยเรามักประกอบอาหารกินเองที่บ้าน จนกระทั่งมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาทำให้สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงทำให้การบริโภคอาหารเปลี่ยนไปด้วย การบริโภคอาหาร ของคนไทย ที่บอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก จะเป็นอย่างไรบ้าง ? ช่วงการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญคือห้วงเวลาที่ชาวจีนโพ้นทะเลอพยพเข้ามาในเมืองไทย ซึ่งชาวจีนเหล่านี้เมื่อเข้ามา จำนวนไม่น้อยใช้ทักษะที่มีอยู่ในการทำอาหารออกมาขาย จนเกิดอาหารเมนูใหม่ขึ้นมา อาทิ ก๋วยเตี๋ยว ราดหน้า ขนมจีบและอื่น ๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนี้ก็ยังไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงการทำอาหารรับประทานเองที่บ้านของคนไทยได้ ยุคเริ่มแรกของร้านอาหารข้าวราดแกง สังคมไทยเมื่อราว 50 ปีก่อน ความเป็นเมืองเริ่มเกิดขึ้น ผู้คนเริ่มมีพฤติกรรมการออกไปทำงานนอกบ้าน นั่นจึงทำให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป ซึ่งไม่มีเวลามากเพียงพอที่จะประกอบอาหารในเมนูที่ต้องใช้เวลา อาทิ เครื่องแกง นั่นจึงทำให้เป็นช่องว่างให้เกิดธุรกิจร้านอาหารข้าวราดแกงขึ้น ซึ่งในอดีตการจะเปิดร้านข้าวแกงได้จะต้องพบกับอุปสรรคสำคัญ คือรสชาติของอาหารที่จะต้องเอาชนะใจลูกค้าให้ได้ เพราะหากผลออกมาตรงกันข้ามลูกค้าจะหายไปและเลือกกลับไปทำอาหารรับประทานเองเหมือนดังเดิม ร้านขายอาหารแบบรายจาน ถือกำเนิดขึ้นเมือง ราว 40 ก่อน โดยมีรูปแบบคือผัดกับข้าวจานต่อจาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารที่สดใหม่แบบร้อนๆ ซึ่งธรรมเนียมของทุกร้านจะต้องมีข้าวผัด ข้าวหมูผัดกระเทียม โดยยังไม่มีเมนูผัดกระเพราเมื่อเช่นทุกวันนี้ ร้านอาหารตามสั่ง เริ่มผุดตัวขึ้นอย่างแพร่หลายเมื่อราว 30ปีก่อน ด้วยการมีวัตถุดิบต่างๆอย่างมากมายจนลูกค้าสามารถสั่งเมนูอะไรก็ได้ตราบเท่าที่ร้านสามารถทำให้ได้ นั่นจึงทำให้ถูกเรียกกันติดปากว่าร้านอาหารตามสั่ง ซึ่งการเกิดขึ้นของร้านอาหารตามสั่งนั้นยังทำให้เราได้รู้จักกับเมนูผัดกระเพรา แม้ในอดีตใบกระเพรามักจะถูกฟันทิ้งเพราะคนเฒ่าคนแก่ไม่รู้ถึงคุณประโยชน์ของมัน โดยการถือกำเนิดของร้านอาหารลักษณะนี้ก็เพื่อรองรับพฤติกรรมของคนไทย ที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน …