การทำอาหารด้วยไมโครเวฟ การทำอาหารด้วยไมโครเวฟ เป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

              การทำอาหารด้วยไมโครเวฟ ด้วยวิถีชีวิตที่ค่อนข้างเร่งรีบของคนยุคใหม่ และลักษณะครอบครัวที่เล็กลงเรื่อยๆ การทำอาหารด้วยไมโครเวฟจึงตอบโจทย์ได้ดีกว่าสำหรับหลายบ้าน เพราะทำได้ทั้งปรุงอาหารสดใหม่และอุ่นอาหารแช่แข็ง นอกจากสะดวกรวดเร็ว ก็ยังถือว่าช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำครัวไปได้มากอยู่ แต่ก็มีประเด็นที่เราต้องให้ความสำคัญและระมัดระวังอยู่ด้วยเหมือนกัน เทคนิคการทำอาหาร หากไม่อยากให้การทำอาหารกลายเป็นการทำร้ายตัวเอง ก็ลองไปดูข้อควรระวังเหล่านี้กัน    การทำอาหารด้วยไมโครเวฟ มีความเสี่ยงที่จะระเบิด            ไม่ได้พูดให้รู้สึกหวาดกลัวกันเกินเหตุ เพียงแค่จะบอกว่าการทำอาหารด้วยไมโครเวฟนั้นมีโอกาสที่จะระเบิดได้ ระดับความรุนแรงก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการระเบิดนั่นเอง ถ้าเป็นการต้มไข่แล้วไข่ระเบิดก็คงไม่รุนแรงนัก ถ้าเป็นการระเบิดจาภาชนะก็อันตรายขึ้นมาหน่อย เมนู อาหารจากไมโครเวฟ สิ่งที่เราต้องทำจึงเป็นการศึกษาวิธีการปรุงเมนูนั้นอย่างละเอียด และกำจัดปัจจัยเสี่ยงให้หมดไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสม การตั้งอุณหภูมิที่ถูกต้อง รวมถึงการตรวจสอบตัวเครื่องให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วย อาหารแช่แข็งกับไมโครเวฟอาจมีพิษสะสม               บางคนนิยมการซื้อข้าวกล่องหรืออาหารแช่แข็งแบบพร้อมทานมาเก็บไว้ เมื่อหิวก็เอาเข้าเตาไมโครเวฟ อุ่นไม่กี่นาทีก็อิ่มท้องกันแล้ว แต่รู้หรือไม่ว่าการทำแบบนี้เป็นเวลานาน ร่างกายจะมีสารพิษสะสมได้ ทำให้สุขภาพไม่แข็งแรง ระดับอาการแตกต่างกันไปในแต่ละคนอาจเพียงแค่เจ็บป่วยง่าย หรืออาจเป็นถึงมะเร็งเลยก็ได้ ถ้าจำเป็นจริงๆ ก็ควรมีการปรุงอาหารสดสลับกันไปบ้าง ภาชนะที่ใช้กับไมโครเวฟสำคัญมาก            เรื่องนี้ต้องย้ำให้ชัดว่าอย่าเห็นแก่ของถูกเด็ดขาด หากจะใช้ไมโครเวฟก็ต้องเลือกภาชนะให้เหมาะสม ที่ดีที่สุดจะเป็นเครื่องแก้วอย่างหนา ซึ่งออกแบบมาเพื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้โดยเฉพาะ แก้วบางไปจะแตกได้ง่ายและอาจร้าวก่อนที่อาหารจะสุกเสียอีก พลาสติกก็ใช้ได้ แต่ต้องเป็นเกรดที่เหมาะสม พลาสติกทั่วไปทนความร้อนไม่ไหว ถึงไม่เสียรูปให้เห็นคาตาก็จะมีสารพิษปะปนมากับอาหารแน่นอน