เมนูอาหารไทยๆที่มีต้นกำเนิด - ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด