เมนูอาหารจากต้นอ่อนทานตะวัน - ต้นอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอย